Podziękowanie za wsparcie leczenia Ignacego Szpyrek