Podziękowanie za plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji