Pokój zagadek o Wielkich Polakach

18 listopada oraz 27 listopada na uczniów klas 3, 4, 5 i 6b  czekała bardzo miła niespodzianka w postaci warsztatów. Klasa 3a miała na 2 godzinie lekcyjnej, 3b na trzeciej, 4b na czwartej, a  4a na 5 godzinie lekcyjnej. Warsztaty trwały 45 minut o nazwie „Pokój zagadek o Wielkich Polakach”.

„Pokój Zagadek o Wielkich Polakach” to mądra zabawa rozwijająca kreatywność i logiczne myślenie oraz przybliżająca ważne postacie związane z historią Polski oraz świata. Uczestnicy zostali podzieleni  na cztery zespoły. Rozwiązywali  różnorodne zadania, łamigłówki, rebusy, krzyżówki, szyfry i kody. Dzieci szukały, analizowały  i współpracowały ze sobą aby odnaleźć ważną wiadomość. Każda drużyna rozwiązywała inne zagadki. W trakcie rozwiązywania zadań uczestnicy poznali polskich władców, naukowców, podróżników, wynalazców, odkrywców np. Świętą Jadwigę (królową Polski), Kopernika (astronoma, lekarza, prawnika, ekonomistę), Kazimierza Funka (odkrywcę witamin), Kazimierza Nowaka (felietonistę i podróżnika, który objechał Afrykę), Zawiszę Czarnego (najsławniejszego polskiego rycerza), Mieszka I (pierwszego władcę Polski), Józefa Hoffmana (wynalazcę) i wielu innych. Wygrała drużyna, która jako pierwsza, wspólnie przeczytała na głos odnaleziony cytat, a uczestnicy tej drużyny otrzymali tematyczne przypinki z 11 Listopada. Pozostali uczestnicy dostali plan lekcji.

Uczniom bardzo podobały się plansze tematyczne, materiały graficzne, książki, mapy, rebusy, krzyżówki, skrzynie z zaszyfrowanymi kłódkami itp. Z pewnością te warsztaty należy zaliczyć do kreatywnych form przekazywania wiedzy, podczas których nasi uczniowie  chętnie poszerzyli swą wiedzę oraz poznali ludzi, którzy zrobili wyjątkowe rzeczy dla Polski, a czasem i świata.

POWRÓT