Polska jest jedna: Pokoleniom naszych przodków w hołdzie…

polska-jest-jedna

Anna Dąmbska, Grzegorz Płoszajski: Polska jest jedna: Pokoleniom naszych przodków w hołdzie…

Dzieło-antologia. Wyrazem wdzięczności dla tych, którzy swoją twórczością, czasem i przykładem, kształtowali nasz stosunek do Polski, do świata i Boga. Autorzy zastanawiają się we wspomnianych dziełach nad poczucie sprawiedliwości, gotowością niesienia pomocy, zdolnością przebaczania, poczuciem obowiązku względem Ojczyzny, męstwem.