Polskie sieroty z Tengeru. Od Syberii przez Afrykę do Kanady 1941-1949

polskie-sieroty-z-tengeru

Lynne Taylor, Polskie sieroty z Tengeru. Od Syberii przez Afrykę do Kanady 1941 – 1949.

Książka opowiadająca o losach polskich dzieci, które w latach 1940-1941 zostały wywiezione w głąb Związku Radzieckiego, a następnie trafiły – w wyniku podpisania układu Sikorski-Majski – na Bliski Wschód lub do Indii, skąd po wielu perypetiach, smutnych wydarzeniach, jakie trapiły je w trakcie podróży, udało im się trafić do Kanady, gdzie znalazły swój upragniony dom. Autorka na podstawie dokumentów, archiwaliów oraz wywiadów z uczestnikami tamtych wydarzeń odtwarza przed czytelnikami szlak ich wędrówki.