“Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie…”

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie

obraz na ścianie kaplicy

 

Kiedy  w  klasach starszych w dniu 26 października rozpoczęła się nauka zdalna, a klasy młodsze pozostały w domach  dwa tygodnie później, wokół szkoły zrobiło się cicho.

Niezupełnie jednak… Przed ścianą kaplicy wybudowane zostało  rusztowanie i rozpoczęły się prace malarskie. Na olbrzymim frontonie  kilkuosobowy zespół tworzył stopniowo malowidło ukazujące scenę nauczania Pana Jezusa, w której przywołał on dziecko. Nasz mural przedstawia scenę zbiorową, z licznymi osobami zasłuchanymi  w słowa Pana. Wśród zebranych kilkoro  dzieci w różnym wieku, które zostały zaproszone przez Jezusa, gdy uczniowie, przejęci nauczaniem, chcieli je zlekceważyć i odsunąć, aby „nie przeszkadzały”.  Jest to namalowany  fragment z Ewangelii wg św. Marka 10, 13-16.

„13 Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. 14 A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. 15 Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». 16 I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.”

          Scena ta jest zachętą samego Jezusa wobec współczesnych rodziców do przynoszenia i przyprowadzania swoich dzieci do Niego. Wszystkim przypomina, co oznacza łaska  bycia dzieckiem Bożym.

Widoczny z dala obraz idealnie wkomponował się w bryłę budynku, dzisiaj wydaje się, że był tam od dawna…

POWRÓT