Projekt “Moja mała Ojczyzna – Mazowsze”

W okresie od września do listopada wdrażaliśmy w naszej szkole w klasach 1-3 projekt edukacyjny ,, MOJA MAŁA OJCZYZNA- MAZOWSZE”. W tym czasie podejmowano różne inicjatywy zmierzające do pogłębienia wiedzy o województwie mazowieckim.

Projekt zapoczątkowano na zajęciach zintegrowanych, podczas których uczniowie poznawali  warszawskie legendy, tj.  „Złota kaczka”, „Bazyliszek”, „Warszawska Syrenka”, czy też „Kościół Marii Panny”.  Patrząc przez pryzmat legend, dzieci mogły dostrzec ukryty wymiar znanych sobie miejsc, a na wydarzenia i postaci z przeszłości spojrzeć w nowym świetle.

Również na lekcjach języka angielskiego były czytane legendy, m.in. „The Warsaw Mermaid”, ”Wars and Sawe”.

Dalsza realizacja projektu odbyła się na plastyce, gdzie mali artyści mogli wybrać legendę i stworzyć na jej podstawie pracę plastyczną, która brała udział w konkursie. Owoce dziecięcych działań były barwne i pomysłowe; a te które zajęły 1,2 i 3 miejsca znalazły się na tablicy szkolnej.

Bardzo ważnym punktem projektu było zaproszenie do klas 1-3 eksperta w dziedzinie geografii, p. Katarzynę Dudę- Gromadę, która jest wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim. Na zajęciach dzieci uzyskały wiele cennych informacji związanych z położeniem administracyjnym, fizycznogeograficznym województwa mazowieckiego, jak i wszelkimi innymi atrakcjami tego regionu. Uczniowie bardzo chętnie dzieli się swoimi informacjami i wiedzą ; ale też byli żywo zainteresowani tym, co było dla nich nowe.

W celu lepszego poznania naszego miasta i regionu odbywały się klasowe wycieczki oraz spacery tematyczne do takich miejsc jak Łazienki Królewskie, starówka, muzea warszawskie czy też inne ważne obiekty i symbole stolicy. Zawsze tego typu zajęcia w terenie są żywą lekcją historii, oraz  jedną z lepszych form przyswajania wiedzy.

W ramach projektu odbyła się również wystawa fotografii przedstawiających różne miejsca w województwie mazowieckim. Osoby chętne przynosiły zdjęcia charakterystycznych obiektów Mazowsza z krótkim opisem sfotografowanego miejsca. Wystawa wspaniałych prac pojawiła się w szkole  w  przededniu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. ; w końcu ten region kiedyś jak i w dzisiejszych czasach odgrywa ogromną rolę dla całego naszego kraju.

Na wychowaniu fizycznym nauczyciele rozmawiali z dziećmi o polskich sportowcach i dominujących dyscyplinach sportowych. Szczególną uwagę zwracając na sportowców warszawskich zarówno współczesnych jak również tych sprzed lat np.: Anita Włodarczyk, Tomasz Majewski, Irena Szewińska, Janusz Kusociński.

Uczniowie klasy 3b postarali się dotknąć innego obszaru mazowieckiej tradycji i wykonali słynne warszawskie ciasto W-Z.

Projekt został zakończony koncertem słowno- muzycznym w sali widowiskowej, podczas którego każda klasa zaprezentowała wiersz i piosenkę o Warszawie.

Każdy człowiek ma swoją małą ojczyznę, czyli miejsce, gdzie się urodził, wychował i gdzie obecnie żyje. Wszystkie regiony mają swoją historię, kulturę i tradycje.  Przez trzy miesiące dzieci podejmowały różne działania zmierzające do pogłębienia wiedzy o Mazowszu;  w wielu przypadkach  rozbudzono ciekawość i zainspirowano do dalszych poszukiwań. Przebieg projektu był dynamiczny i różnorodny, dlatego ten czas szybko upłynął w miłej i radosnej atmosferze. Pomimo tego że projekt dobiegł końca, osoby dorosłe powinny nadal inspirować dzieci do poznawania najbliższego regiony, by młodzi obywatele byli świadomi swojej historii i własnej tożsamości.

POWRÓT