Przygotowanie do Adwentu

Dzisiejsze spotkanie zapowiadało się pracowicie. Spotkanie rozpoczęłyśmy modlitwą. W kaplicy odmówiłyśmy dziesiątek różańca a potem miała miejsce próba generalna przed roratami. Potem wróciłyśmy do sali a siostra rozdzieliła nam pracę na dzisiejsze spotkanie. Młodsze dziewczynki wycinały serduszka, starsze prasowały materiały i wycinały literki oraz pisały kronikę. Około 17 spotkanie skończyło się krótką modlitwą dziękczynną.

POWRÓT