Przyjdź, Duchu Święty! Rekolekcje adwentowe

01.IMG_8504 (1024x683)

Przyjdź, Duchu Święty! Rekolekcje adwentowe

Przyjdź Duchu Święty!

            „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,  łagodność, opanowanie.” – wyliczał św. Paweł w Liście do Galatów. Owoce te są  wyraźnym znakiem  obecności i działania Ducha Świętego w życiu chrześcijanina.

Tak trudny (i piękny) temat   tegorocznych rekolekcji wzbudzał pewien niepokój, w jakim stopniu uczniowie będą mogli go przeżyć i pojąć.

Ale Duch Święty działa! Potwierdził to także  poniedziałek 11 grudnia, gdy   klasy 4-7  przeżywały swoje rekolekcje. Tym razem poprowadził je ks. Tadeusz Bożełko. Po wspólnej modlitwie w kaplicy i powitaniu z rekolekcjonistą, uczniowie skupili się na konferencji o Duchu Świętym. Z uwagą wysłuchali, jak przedstawiana jest Jego obecność w sztuce sakralnej, utworach o tej tematyce. Woda, ogień, biała gołębica, powiew wiatru, olej święty, nałożenie rąk to symbole obecności Ducha.

Potem na środek wywołani zostali przewodniczący klas, którzy losowali zadanie dla swojego  zespołu. Każda klasa wylosowała  jeden z owoców Ducha Świętego (do których dodano  dar męstwa, gdyż  mamy 10 zespołów klasowych). Każdy zespół miał przygotować plakat, hasło, przepis lub działanie matematyczne, wiersz lub piosenkę na temat wylosowanego owocu działania Ducha Świętego.

Wkrótce zatem  w klasach ruszyły  prace – najpierw głęboka refleksja, dyskusja (burzliwa…) nad znaczeniem  wylosowanego pojęcia, później – twórczość, w którą zaangażowały się konkretne zespoły. Czas okazał się nieco za krótki, bo wkrótce przyszła  pora prezentacji  wyników w kaplicy. Uważnie wysłuchano się wzajemnie, po czym ksiądz zaproponował chwilę  wytchnienia i zabawy na boisku szkolnym. Dzień był słoneczny, chociaż raczej  chłodny, wszyscy z ochotą skorzystali  z  krótkiej rekreacji.

O godzinie 13 ks. Tadeusz odprawił Mszę św., która była  ukoronowaniem dnia skupienia. Po zakończeniu Eucharystii  dzieci podziękowały  kapłanowi  za  ten dzień, obiecując  pogłębienia przyjaźni  z Duchem Świętym i  prośby  o  Jego dary, tak potrzebne w życiu.

POWRÓT