red. Grzegorz Małachowski, Roman Marcinek “Ilustrowane dzieje Polski”

ilustrowane-dzieje-polski

red. Grzegorz Małachowski, Roman Marcinek “Ilustrowane dzieje Polski”

Historia Polski przedstawiona w bardzo uporządkowany sposób, podzielona na działy tj. Średniowiecze; Wiek XVI-XVII; Wiek XVIII; 1796-1914; I wojna światowa; II Rzeczpospolita; II wojna światowa, 1945-1989; 1989-2000; Polska broń i barwa, a w ramach nich na krótkie rozdziały. Tekst został napisany przystępnym językiem i wzbogacony licznymi kolorowymi zdjęciami, rysunkami, grafikami oraz mapami, dzięki którym poznawanie historii Polski będzie stanowiło miłą intelektualną przygodę.

POWRÓT