[red.] Waldemar Żelazny, Tomasz Buczek”Między Wisłą a Bugiem. Skarby przyrody i kultury”

miedzy-wisla-a-bugiem

[red.] Waldemar Żelazny, Tomasz Buczek”Między Wisłą a Bugiem. Skarby przyrody i kultury”

Pionierski pod względem wydawniczym album prezentujący walory przyrodnicze, piękno krajobrazu, a także dorobek kultury duchowej i materialnej obszaru między Wisłą, Bugiem i Sanem. W książce znajdziemy w związku z tym wykaz ważniejszych obiektów kultury tego regionu ułożonych alfabetycznie, teksty różnych autorów opisujących parki narodowe i krajobrazowe położone na tym obszarze, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, faunę i florę, a także historię.

POWRÓT