Rekrutacja

Rekrutacja do klas 2 - 7

Prosimy o kontakt mailowy w sprawie możliwości przyjęcia do pozostałych klas w naszej szkole.

Wymagana ankieta  ANKIETA do klas 2 – 7

E-mail: poczta@szkolaniepokalanek.com

Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022

I. Informacje

1. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, od 1 września 2016 r. obowiązek szkolny obejmuje

  • dzieci 7 letnie, czyli urodzone w 2014 r.

 

2. W roku szkolnym 2021/2022 w Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 6 im. bł. M. Marceliny Darowskiej zostaną utworzone

  • dwa oddziały klasy pierwszej dla dzieci urodzonych w 2014 roku.

II. Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

O przyjęciu do klasy pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 6 im. bł. M. Marceliny Darowskiej decydują:

1 – wypełnienie ankiety rekrutacyjnej  do 3 marca 2021r.   

2 – rozmowa Dyrekcji z Rodzicami i dzieckiem – spotkanie indywidualne

3 – akceptacja katolickiego charakteru szkoły

4 – obecność rodzeństwa w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 6 im. bł. M. Marceliny Darowskiej

III. Dokumenty

Rodzice, których zaprosimy na rozmowę, prosimy o zapoznanie się z dokumentami szkolnymi:

Statutem szkoły  Statut szkoły

Regulaminem Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 6 Sióstr Niepokalanek  Regulaminy

Umową kształcenia  umowa kształcenia do klasy 1

Wyżej wymienione dokumenty znajdują się na stronie internetowej szkoły www.szkolaniepokalanek.com

Wykaz pozostałych wymaganych dokumentów
prześlemy Państwu mailem
na adres podany przez Państwa w ankiecie rekrutacyjnej.

IV. Terminarz

Rozmowy indywidualne będą prowadzone od 13 lutego do 13 marca 2021 r. po indywidualnym ustaleniu terminu z Rodzicami dziecka.

Prosimy, aby wymagane dokumenty Państwo przynieśli na rozmowę indywidualną.

Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona  19 marca 2021 r.

Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać informacje o podjętej decyzji Siostry Dyrektor osobiście w sekretariacie szkoły.
Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do klasy pierwszej zostają umieszczone na liście rezerwowej według kolejności zgłoszenia deklaracji zapisu.

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do dnia 1 kwietnia 2021 r. wpłacić bezzwrotne wpisowe 1200 zł.

Niedokonanie w/w wpłaty traktowane jest jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem z listy uczniów. Miejsce to uzupełnia się kandydatem z listy rezerwowej. Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku podjęcia przez rodziców decyzji o rezygnacji ze szkoły.

Numer konta bankowego szkoły:
ALIOR Bank 42 2490 0005 0000 4530 3901 9516

Przy wpłatach bankowych w dyspozycji przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz adnotację: wpisowe.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Siostra Dyrektor szkoły organizuje zebranie dla uczniów i ich rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. O terminie tego zebrania rodzice informowani są mailowo oraz na stronie www szkoły.