Rekrutacja

Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023

I. Informacje

1. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, od 1 września 2016 r. obowiązek szkolny obejmuje dzieci 7 letnie, czyli urodzone w 2015r.

 

2. W roku szkolnym 2022/2023 w Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 6 im. bł. M. Marceliny Darowskiej zostaną utworzone  dwa oddziały klasy pierwszej.

II. Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

O przyjęciu do klasy pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 6 im. bł. M. Marceliny Darowskiej decydują:

1 – wypełnienie ankiety rekrutacyjnej  do 5 marca 2022r.   ANKIETA REKRUTACYJNA

2 – rozmowa Dyrekcji z Rodzicami i dzieckiem – spotkanie indywidualne

3 – akceptacja katolickiego charakteru szkoły

4 – dostarczenie potrzebnej dokumentacji.

III. Dokumenty

Rodziców, których zaprosimy na rozmowę, prosimy o zapoznanie się z dokumentami szkolnymi:

Statutem szkoły  Statut szkoły

Regulaminem Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 6 Sióstr Niepokalanek  Regulaminy

Umową kształcenia  umowa kształcenia do klasy 1

Wyżej wymienione dokumenty znajdują się na stronie internetowej szkoły www.szkolaniepokalanek.com

Wykaz pozostałych wymaganych dokumentów
prześlemy Państwu mailem
na adres podany przez Państwa w ankiecie rekrutacyjnej.

IV. Terminarz

Spotkanie  informacyjne odbędzie się 19 lutego 2022r. o godzinie 11.00 (sobota). 

W zależności od sytuacji epidemicznej stacjonarnie lub on-line.

Rodzice, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu, zgłaszają się mailowo do sekretariatu szkoły do czwartku 17 lutego 2022r. na adres:

poczta@szkolaniepokalanek.com

Jeśli spotkanie będzie on-line otrzymają Państwo mailem link do spotkania lub zaproszenie na spotkanie w szkole.

Na spotkanie stacjonarne zapraszamy także dzieci, które będą brały udział w rekrutacji. W tym czasie będą miały możliwość poznania niektórych nauczycieli oraz kolegów i koleżanek. Ponadto zobaczą, jak wygląda szkoła.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest wcześniejsze wypełnienie ankiety on-line i umówienie się na rozmowę indywidualną.

Rozmowy indywidualne będą prowadzone od  26 lutego  do  15 marca 2022r. po indywidualnym ustaleniu terminu z Rodzicami dziecka.

Prosimy, aby wymagane dokumenty przynieśli Państwo  na rozmowę indywidualną.


Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 19 marca 2022 r.


Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Siostra Dyrektor szkoły.

Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać informacje o podjętej decyzji dyrektora osobiście w sekretariacie szkoły.

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do dnia 1 kwietnia 2022r. wpłacić bezzwrotne wpisowe 1200 zł.

Niedokonanie w/w wpłaty traktowane jest jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem z listy uczniów. Miejsce to uzupełnia się kandydatem z listy rezerwowej. Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku podjęcia przez rodziców decyzji o rezygnacji ze szkoły.

Numer konta bankowego szkoły:
ALIOR Bank 42 2490 0005 0000 4530 3901 9516

Przy wpłatach bankowych w dyspozycji przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz adnotację: wpisowe.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Siostra Dyrektor szkoły organizuje zebranie dla uczniów i ich rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. O terminie tego zebrania rodzice informowani są mailowo oraz na stronie www szkoły.

Rekrutacja do klas 2 - 7

Prosimy o kontakt mailowy w sprawie możliwości przyjęcia do pozostałych klas w naszej szkole.

Wymagana ankieta  ANKIETA do klas 2 – 7

E-mail: poczta@szkolaniepokalanek.com