Różańcowy październik

01.IMG_7965 (1024x683)

Różańcowy październik

Październik to miesiąc, w którym nasze myśli szczególnie biegną do Maryi, by za Jej przyczyną wypraszać potrzebne łaski. Tradycją naszej szkoły jest modlitwa różańcowa wspólnoty szkolnej, na której spotykamy się przez lekcjami przez cały miesiąc w naszej kabackiej kaplicy. I w tym roku również o godz. 8.00 kaplicę wypełniały dzieci, rodzice, siostry i nauczyciele, by wspólnie, rozważając tajemnice z życia Pana Jezusa, modlić się w osobistych i podanych na dany dzień intencjach. Modlitwę prowadzili uczniowie z poszczególnych klas wraz
z wychowawcami, ministranci, członkowie Grupy Miriam i Grupy „P”. Każdego dnia odmawialiśmy dwie tajemnice i zachęcaliśmy do odmówienia pozostałych trzech wspólnie w rodzinie. Po modlitwie osoby z Grupy „P” losowały dzieci, które zabierały tego dnia do domu jeden z ośmiu różańców i figurkę Matki Bożej Fatimskiej.

Kaplica rozbrzmiewająca ufną modlitwą dzieci… Radosne pieśni oddające cześć Maryi… Radość z wylosowanego różańca… To obraz, który już na trwałe wpisał się w kabacki krajobraz.

Maryjo, nasz Matko i niezawodna Orędowniczko u Boga, módl się za nami.

POWRÓT