Rozstrzygnięcie Konkursu Wiedzy o Mazowszu

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 20 maja br. został zmieniony Regulamin “Konkursu Wiedzy o Mazowszu”.

Przyjmuje się, że przeprowadzony I etap konkursu stanowi jednocześnie jego rozstrzygnięcie.

W związku z tym każdy uczeń, który otrzymał z testu na etapie szkolnym nie mniej niż 90% punktów możliwych do zdobycia, uzyskuje tytuł finalisty. Nie przewiduje się przyznania tytułów laureata.

Zarządzenie MKO ws zmian w regulaminie_konkursu (plik w formacie PDF)

Załącznik do zarządzenia (plik w formacie PDF)

Zgodnie z § 5 pkt. 3 Regulaminu Konkursu Wiedzy o Mazowszu tytuł finalisty otrzymali:

Lp.   Nazwisko i imię   Liczba uzyskanych punktów

  1. Gruszka Benedykt – 29 pkt
  2. Wyborski Andrzej – 29 pkt
  3. Janiak Barbara – 27 pkt
  4. Płońska Weronika – 27 pkt
  5. Skóra Szymon – 27 pkt

W konkursie nagrodzone i wyróżnione zostały następujące projekty:

I nagroda – Strrraszne Mazowsze, czyli gdzie straszy w naszym regionie, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie
II nagroda ex aequo – Serce Mazowsza dla Ojczyzny – płocczanie znani i mniej znani, Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
II nagroda ex aequo – Geoodkrywcy, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie

wyróżnienie – Puszcza Kampinoska w obrazach II Wojny Światowej, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Sióstr Niepokalanek w Warszawie.

Nasi uczniowie, którzy realizowali ten projekt: Iwo Dróżdż, Benedykt Gruszka, Bartosz Prokop. Gratulujemy!!!

POWRÓT