Siła poetyckiego słowa… – wygrana Matyldy Kochańskiej

Niektórzy lubią poezję

Wisława Szymborska

„Nie­któ­rzy –
czy­li nie wszy­scy.
Na­wet nie więk­szość wszyst­kich ale mniej­szość.
Nie li­cząc szkół, gdzie się musi,
i sa­mych po­etów,
bę­dzie tych osób chy­ba dwie na ty­siąc.”

            Poezja  to zaczarowana  dama literatury.  Piękna, ulotna, wielobarwna. Zdaniem wielu  niepojęta,  trudna i niezrozumiała.

Tym piękniejszy  jest wyraz miłości  wobec poetyckiego słowa wśród młodego pokolenia. W Szkole Podstawowej  nr 221 odbyła się   pierwsza edycja   konkursu recytatorskiego „Ars Poetica  Varsovia”, w którym w czterech kategoriach wiekowych  wzięło udział 92  uczestników z 29 szkół  z 10 dzielnic Warszawy.

Uczennica  klasy 7a  Matylda Kochańska zajęła  I miejsce w kategorii klas 7-8! Laureatka recytowała dwa utwory poetyckie – wiersz „Pomnik” Konstantego I. Gałczyńskiego i utwór „Matka” Zbigniewa Herberta. Matylda ponownie zaprezentowała swoje interpretacje wierszy podczas gali finałowej, budząc zachwyt publiczności.

Niezwykła   gala finałowa  odbyła się w piątek  29 XI o o godzinie 17. Szkoła Podstawowa  nr 221 wywiązała się obowiązków gospodarza na medal. Gościnność, atmosfera wieczoru, scenografia sali, w której przygotowano eleganckie stoły i  bankiet  dla gości były niepowtarzalne.   Tego  wieczoru  w niezwykłej atmosferze zgromadzona publiczność   z zainteresowaniem  wysłuchała  krótkiego koncertu.  Prawdziwą ucztę stanowiły występy  laureatów konkursu. Poziom ich był   bardzo wysoki. Wiersze recytowano  w kategoriach  klas 1-3, 4-6, 7-8 oraz liceum. W tej najstarszej grupie znalazła się także poezja śpiewana.

Młodzi artyści  przygotowali utwory o różnorodnej tematyce i nastroju –żartobliwe, liryczne, satyryczne. Wśród autorów najczęściej wybierano utwory: Zbigniewa Herberta, Konstantego Gałczyńskiego, Wisławy Szymborskiej, Juliana Tuwima, Bolesława Leśmiana.

Naszej młodej  artystce  gorąco gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów artystycznych.

POWRÓT