Spotkania Grupy P w I semestrze roku szk. 2018/2019

481_2 Jezus błogosławi dzieci

Spotkania Grupy P w I semestrze roku szk. 2018/2019

DATY  SPOTKAŃ GRUPY „P” – I SEMESTR

 

21 WRZEŚNIA DO 16.00

22 WRZEŚNIA  PIELGRZYMKA DO NIEPOKALANOWA

5 PAŹDZIERNIKA (15.30 – 17.00)

19 PAŹDZIERNIKA DO 16.00

20 PAŹDZIERNIKA PIELGRZYMKA  DO KEŁPINA

9 LISTOPADA (15.30 – 17.00)

23 LISTOPADA (15.30 – 17.00)

7 GRUDNIA  (15.30 – 17.00)

14 GRUDNIA  (15.30 – 17.00)

11 STYCZNIA (15.30 – 17.00)

18 STYCZNIA (15.30 – 17.00)

POWRÓT