Spotkanie wokół Maryi

Nasze październikowe spotkania zorientowane są wokół Matki Bożej, bo to w końcu Jej miesiąc, miesiąc różańcowy.

Spotkanie rozpoczęłyśmy w kaplicy od wspólnej modlitwy, rozważając tajemnice bolesne różańca świętego. Aby mieć większą łączność z Matką, każda z uczestniczek Grupy Pielgrzymkowej otrzymała medalik Niepokalanej (przywieziony z Niepokalanowa). Po tej podniosłej chwili nastał czas na pamiątkowe zdjęcie u stóp Pani Jazłowieckiej.

Druga część spotkania odbyła się w naszym ulubionym wieczerniku, gdzie przy radosnych piosenkach chrześcijańskich w wykonaniu Małego TGD, odbywały się prace ręczne. Zostały wykonane kartki na różańcowe intencje oraz różaniec z kasztanów, który następnie został złożony w darach ofiarnych podczas niedzielnej Eucharystii.

POWRÓT