Spotkanie z komisarzem p. Agnieszką Sampor

5 listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie z panią komisarz Agnieszką Sampor.

Wykład i prezentacja multimedialna były bardzo ciekawe i wzbudziły duże zainteresowanie wśród naszych uczniów. Prelekcja i rozmowy w klasach siódmych i ósmych dotyczyły Internetu, jego zalet i wad, zasad etyki i dobrych praktyk w czasie korzystania z stron internetowych czy portali społecznościowych. Omówione zostały również środki ostrożności, o których należy pamiętać oraz zagrożenia płynące z beztroskiego zawierania znajomości przez Internet. Uczniowie dowiedzieli się również gdzie i komu należy zgłaszać niepokojące zjawiska, czy zachowania, takie jak np. cyberprzemoc, a także jakie konsekwencje grożą w przypadku jej stosowania.

POWRÓT