Spotkanie z panią Rosemarie Köglin w naszej szkole

Dnia 18 czerwca 2021 gościliśmy w naszej szkole panią Rosemarie Köglin.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu klas ósmych grup niemieckojęzycznych. Po krótkim wykładzie na temat Realioznawstwa Niemiec, który wygłosiła pani Köglin, był czas na zadawanie pytań i dyskusję. Nasi ósmoklasiści byli dociekliwi i na drugą część zajęć przygotowali ciekawe pytania dotyczące historii, geografii, społeczeństwa, ekologii, kultury, turystyki w krajach niemieckiego obszaru językowego.

Warsztaty z panią Rosemarie były interesującym doświadczeniem językowym i okazały się cennym sprawdzianem umiejętności konwersacyjnych naszych uczniów, który zdali celującoJ

POWRÓT