Statut szkoły, ZWO, Program wychowawczo-profilaktyczny

Szanowni Rodzice,

Przedstawiamy Państwu Statut szkoły, Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania oraz Program wychowawczo-profilaktyczny.
Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Statut szkoły STATUT SZKOŁY 30.06.2017

 

Załącznik do Statutu szkoły ZWO_zalacznik do Statutu szkoły kl. I-VIII

 

Program wychowawczo-profilaktyczny   PSP6_program_wych_profilaktyczny