Statut szkoły, ZWO, Program wychowawczo-profilaktyczny

Szanowni Rodzice,

Przedstawiamy Państwu Statut szkoły, Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania oraz Program wychowawczo-profilaktyczny.
Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Statut szkoły   STATUT SZKOŁY 30.06.2017

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania  ZWO

Program wychowawczo-profilaktyczny   Program_wych_profilaktyczny