Święto Niepokalanej i Niepokalanek

01.9YE022B192398510

Święto Niepokalanej i Niepokalanek

Święto Niepokalanej i Niepokalanek

W dniu 8 grudnia szkolna społeczność ze szczególnym wzruszeniem pochyla się przed Najświętszą i Niepokalaną Maryją. Uroczysta Msza św. gromadzi Siostry, uczniów szkoły w galowych strojach i bardzo licznych rodziców. Liturgia sprawowana była tego dnia na pierwszej lekcji o godzinie 8.15, a po niej życzenia przyjmowały pracujące w szkole i dla szkoły Siostry w białych habitach. Popłynęły słowa wdzięczności – najpierw  od  wzruszonych przedstawicieli rodziców, a  dzieci przekazały  na ręce Sióstr kwiaty i upominki.

Każda klasa  starała  się okazać Siostrom swój szacunek i przywiązanie. Laurki, kwiaty, rysunki, drobne, samodzielnie wykonane prezenty towarzyszyły ciepłym słowom podziękowania i najpiękniejszym życzeniom. Oto słowa piątoklasistów:

„Pochylona w Bożym trudzie
Siostra  jest   dla nas  ANIOŁEM.
W   Dniu Świątecznym więc   życzymy:
dobroci  niewypowiedzianej,
mądrości  niezbadanej,
przyjaciela prawdziwego,
a szczęścia  niezgłębionego!”

Niezwykle ważnym wydarzeniem  dnia stała się GODZINA  ŁASKI, która w szkolnej kaplicy zgromadziła wielu rodziców i uczniów, krócej lub  nieco dłużej adorujących Pana Jezusa i Jego Matkę. Wszyscy w skupieniu przedstawiali Bogu swoje intencje, a w sercach i modlitwach szczególne miejsce zajął  chory od kilku dni  Szymon.

POWRÓT