Terminy spotkań ministrantów w semestrze II

DATY  SPOTKAŃ MINISTRANTÓW

12 LUTEGO (WT) – 15.15 – 16.00

18 LUTEGO (PN) – 15.15 – 16.00

25 LUTEGO (PN) – 15.15 – 16.00

26 LUTEGO (WT) – 15.15 – 16.00

18 MARCA (PN) – 15.15 – 16.00

19 MARCA (WT) – 15.15 – 16.00

01 KWIETNIA (PN) – 15.15 – 16.00

02 KWIETNIA (WT) – 15.15 – 16.00

06 MAJA (PN) – 15.15 – 16.00

07 MAJA (WT) – 15.15 – 16.00

20 MAJA (PN) – 15.15 – 16.00

21 MAJA (WT) – 15.15 – 16.00

03 CZERWCA (PN) – 15.15 – 16.00

04 CZERWCA (WT) – 15.15 – 16.00

ZAPRASZAM NSPOTKANIE INFORMACYJNE WSZYSTKICH  CHŁOPCÓW, KTÓRZY CHCĄ DOŁĄCZYĆ DO GRONA MINISTRANTÓW
OD 2 SEMESTRU SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W WIECZERNIKU (2 PIĘTRO)
12 LUTEGO, GODZ. 15.15 – 16.00

s. Maria Pia

POWRÓT