Tęsknota za utraconym…

Rok szkolny 2019/2020 w Prywatnej Szkole Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Warszawie przebiegał w swoim tempie. Odbywały się zajęcia, uczniowie zdobywali wiedzę, uczestniczyli w konkursach matematycznych , przyrodniczych, sportowych, (…) itd. Jednym słowem szkoła tętniła życiem.

Pomimo przyjaznej atmosfery jaka panuje w naszej szkole uczniowie zaczynali wypatrywać zbliżających się ferii zimowych. Jest to dla wielu uczniów czas odpoczynku od obowiązków szkolnych ale również „zimowych szaleństw”.

W radiu i telewizji coraz częściej słyszeliśmy o mieście Wuhan i tajemniczym wirusie, który zaczynał atakować kraje azjatyckie i zachodnie obszary Europy. Był on jednak czymś odległym  dla mieszkańców Polski i mało istotnym. Jednak z każdym kolejnym dniem zaczynała narastać obawa i strach przed nieznanym wirusem.

Niestety w krótkim czasie okazało się , że Chiny nie są tak daleko od Polski jak nam się to wydawało. Jak podawały media wirus COVID-19 dotarł do Polski w marcu. Rząd Polski podjął wszelkie niezbędne działania, aby chronić naród przed zakażenia tym wirusem. I tak 12 marca odbyły się ostatnie zajęcia stacjonarne w Naszej szkole. Później wszystkie szkoły, uczelnie i przedszkola zostały zamknięte do odwołania.

Jednocześnie przez Siostrę Dyrektor zostały podjęte stanowcze działania, aby w najkrótszym czasie zostały wprowadzone zajęcia on-line z uczniami. Wprowadzony program Microsoft Times okazał się strzałem w dziesiątkę. Działania programu choć początkowo stwarzały pewne trudności to jednak z czasem stał się intuicyjny i efektywny dla nauczycieli jak i uczniów. Owo wirtualne życie stało się jedyną formą komunikacji w czasie pandemii. Każdy jednak pragnął powrotu do „normalnej szkoły” i do tego życia które zostało nagle utracone .

Czas mijał , a uczniowie jak i nauczyciele czy rodzice zadawali sobie jedno pytanie:  kiedy dzieci wrócą do szkół? Nie cichły w tym czasie modlitwy zanoszone przez Siostry, rodziców, nauczycieli i uczniów o jak najszybszy powrót dzieci do szkoły. Niestety, Ministerstwo Edukacji Narodowej pozostawiało je bez odpowiedzi. Otwarcie szkół co kilka tygodni przesuwano o kolejne tygodnie.

W końcu od 25 maja Nasza szkoła mogła prowadzić zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas 1-3. Powrót do szkół uczniów klas 1-3 nie był obowiązkowy. Dlatego też, w szkole odbywały się lekcje bardzo małych grupach. To od rodziców zależało, czy wyślą swoje dziecko do placówki edukacyjnej. W szkole zastosowano nowe restrykcje dotyczące obostrzeń nałożonych przez sanepid. Środki dezynfekujące, maseczki, przyłbice czy dystans społeczny stały się częścią naszej szkolnej codzienności. Uczniowie i nauczyciele musieli się przyzwyczaić do mierzenia temperatury ciała oraz do stosowania od wejścia płynów odkażających dłonie. Siostry dbały o odkażanie pomieszczeń, a pracownicy szkoły używali preparatów do dezynfekcji powierzchni czy też klamek. Staraliśmy się chronić siebie i bliskich przed zachorowaniem używając przyłbic i maseczek ochronnych.

Od 25 maja także uczniowie klas ósmych, którzy przygotowywali się do egzaminów mogli korzystać z systematycznych konsultacji z nauczycielami. Uczniowie pozostałych klas  mieli taką możliwość od 1 czerwca. Konsultacje z nauczycielami mogły odbywać się osobiście, ale indywidualnie lub w nielicznych grupach

Minister edukacji powiedział:

,,Bez wysiłku uczniów i rodziców kształcenie nie przyniosłoby efektów..”
Podziękowanie należy złożyć Rodzicom za zaangażowanie w naukę oraz trud jaki włożyli w codzienną realizację zadań wysyłanych przez nauczycieli. Ta współpraca online z Rodzicami przyniosła efekty w postaci nowych umiejętności jakie nabyli uczniowie. Wiele rodzin łączyło pracę zawodową ze wsparciem dzieci w codziennych zadaniach.  Za ten trud składamy na ręce Rodziców wielkie podziękowania!!!

Od 1 czerwca wszyscy uczniowie mogli odbywać osobiste konsultacje z nauczycielami. Warunkiem było jednak to, że konsultacje były organizowane indywidualnie. Ewentualnie w kilkuosobowych grupach.

Z uwagi na pandemię koronawirusa egzamin ósmoklasisty nie mógł odbyć się w pierwotnie założonym terminie. Ogłoszono, iż egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-18 czerwca. I tak nasi dzielni ósmoklasiści przystąpili do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:

16 czerwca 2020, godz. 9:00 – język polski
17 czerwca 2020, godz. 9:00 – matematyka
18 czerwca 2020, godz. 9:00 – język obcy nowożytny

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 uczniowie poznają w lipcu.

21 czerwca odbyła się Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Wzięły w niej udział dzieci z klas trzecich. Uroczystość ta jest jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarium Naszej szkoły. Gromadzi ona wówczas całe rodziny, przyjaciół jak i grono pedagogiczne wokół dzieci uroczyście przyjmujących Pana Jezusa do swojego serca po raz pierwszy. W tym roku uroczystość ta musiała przebiegać w rygorze epidemicznym z maseczkami i z zachowaniem 2 metrów odległości między gośćmi.

Jednak pomimo czasu epidemii wszyscy zgromadzeni czuli podniosły charakter tej uroczystości. Dało to szczególny wydźwięk w czasie podziękowań skierowanych  na ręce Siostry Leonardy za modlitwę, błyskawicznie wprowadzone zajęcia on-line jak i wsparcie dla tych, których siły duchowe zaczęły słabnąć z powodu samotności i izolacji.

Choć życie szkolne nie wróciło do tego sprzed epidemii to jednak dało to nadzieję że powrót do normalności jest już bliski. I chociaż nadal nie wiadomo jak będzie wyglądał nowy rok szkolny od września to jesteśmy pełni ufności i wiary, że będziemy mogli spotkać się osobiście w Naszej utęsknionej szkole!

POWRÓT