Upragniony powrót do szkoły!

18 stycznia uczniowie z klas najmłodszych po prawie 2,5 miesiącach nieobecności powrócili  do szkoły. Dla wielu uczniów koniec nauki zdalnej i wznowienie nauki stacjonarnej to powód do wielkiej radości. Na powrót dzieci czekali również rodzice i nauczyciele świadomi nie tylko funkcji dydaktyczno– wychowawczej szkoły, ale też jej ogromnej funkcji społecznej. Powrót uczniów wymagał również przypomnienia zasad sanitarnych panujących w szkole. Należało zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne w taki sposób, żeby nie powodować atmosfery nieustannego zagrożenia u dzieci.

Nie było z tym jednak żadnych trudności, bo radość ze spotkania rówieśników i personelu szkoły jest wielka i rekompensuje wszelkie niedogodności, a pogoda sprzyja zabawom na świeżym powietrzu i harcach na śniegu. Dzieci bardzo stęskniły się za sobą nawzajem, co owocuje bardzo serdeczną atmosferą.

Tak więc znów uczymy się i funkcjonujemy każdego dnia powierzając się Bożej Opatrzności.

Trzymajmy się wszyscy w zdrowiu i radości!

POWRÓT