Uroczystość Niepokalanego Poczęcia

Dzień 8 grudnia jest dla nas tym wyjątkowym, uroczystym, wielkim. Stroje galowe, modlitwa, jakieś oczekiwanie… Tradycyjnie już uroczysta Msza św.  podczas pierwszej godziny lekcyjnej – skupia całą społeczność szkoły na modlitwie. A jest ta modlitwa podziękowaniem za dar Niepokalanego Poczęcia  Maryi, Matki Bożej, dar Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, powołanie każdej z Sióstr, za każdą żyjącą Niepokalankę i te, które odeszły do wieczności. Jest ta modlitwa prośbą o opiekę nad  tymi, które noszą imię  Niepokalanka, a także wszelkie dzieła podejmowane  pod tym imieniem.

Po Mszy Świętej przychodzi czas radosnego składania  życzeń tym Siostrom, które w naszej placówce pracują. Czynią to przedstawiciele rodziców, uczniowie, nauczyciele. Gwarne i  radosne  stają się korytarze i klasy.  Trwa ten pochód  długo,  długo…

Gdy nadchodzi godzina 12  przychodzi zmiana  – wtedy  zaczyna się  Godzina Łaski –  więc kaplica szkolna przyjmuje kolejne grupy uczniów, siostry, nauczycieli, rodziców… Następuje wymiana  spojrzeń, słów, myśli, a Maryja Niepokalana użycza się cała – wsłuchana w ten wielogłos ludzkich westchnień i szeptów.

Ten dzień, 8 grudnia,  jest dla naszej szkoły wyjątkowy,  uroczysty i wielki…

POWRÓT