VII Ursynowski Festiwal Pieśni Powstania Warszawskiego

Podziękowanie

otrzymuje

Zespół wokalny

Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 6
im. bł. M. Marceliny Darowskiej

za udział

w VII Ursynowskim Festiwalu
Pieśni Powstania Warszawskiego,

który odbył się

pod Honorowym Patronatem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie,

pod Honorowym Patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy – Roberta Kempy.

Festiwal zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara “Rudego”.

POWRÓT