“W drodze do niepodległości” – wystawa z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

01.20180512_092002 (1024x768)

“W drodze do niepodległości” – wystawa z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

11 listopada 1918 roku przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w naszej szkole w dniach 14-17 maja prezentowaliśmy wystawę zatytułowaną „W drodze do niepodległości”.

Wystawa składała się z 30 plansz o wymiarach 1m x 2 m przygotowanych w ramach współpracy Banku Pocztowego S.A. oraz PERN S.A., a także Narodowego Archiwum Cyfrowego i Archiwum Akt Nowych. Prezentowała ona trudną drogę do odzyskania niepodległości oraz pierwsze lata budowania państwowości i utrzymania jej pomimo zagrożeń czyhających z każdej strony na młode państwo polskie.

Na planszach przedstawionych zostało wielu Ojców polskiej niepodległości z których przede wszystkim należy wymienić żołnierzy walczących o ojczyznę z bronią w ręku, jak Marszałek Józef Piłsudski czy generał Józef Haller lub dyplomatów, Romana Dmowskiego i słynnego pianistę Ignacego Jana Paderewskiego. Podejmowali oni różnorodną działalność, która dokładnie została przedstawiona na planszach w formie poszczególnych wydarzeń uporządkowanych chronologicznie. Wystawa zawierała w sobie wydarzenia skomplikowanego procesu kształtowania się państwowości polskiej począwszy od wybuchu I wojny światowej aż po rok 1924. Przez ten okres Polska musiała zjednoczyć w jedną całość trzy zabory z osobnym językiem, prawem, szkolnictwem, administracją czy gospodarką. Ojczyzna różnie radziła sobie z tymi problemami. Jak przebiegał ten żmudny, niezwykle trudny proces integracji ziem zaborczych mogły się dowiedzieć dzieci, czy ich rodzice właśnie z wystawy. Na planszach można więc było zobaczyć telegram Marszałka Piłsudskiego informujący najważniejsze kraje Europy o powstaniu wolnej Polski, sformowanie pierwszego rządu Jędrzeja Moraczewskiego, budowę Gdyni z inicjatywy ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego, czy wybór pierwszego Prezydenta Gabriela Narutowicza.

Wystawa w naszej szkole została rozstawiona na parterze na długości całego korytarza. Dzięki takiej lokalizacji mogli się z nią zapoznać nie tylko uczniowie, ale także ich rodzice, czy opiekunowie. Wystawa została zrealizowana w ramach szerokiego projektu obejmującego uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, który polegał na jej nieodpłatnym prezentowaniu w szkołach i instytucjach oświatowych jak najszerszej publiczności. Projekt obliczony jest na wiele lat w ramach Programu „Niepodległa” przypadającego na lata 2017-2021, a realizowany pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do naszej szkoły wystawa przyjechała ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” mieszczącego się w Domu Polonii w Pułtusku. My natomiast, jako szkoła, przekazaliśmy plansze edukacyjne Szkole Podstawowej w Podgórzu. Wielkie podziękowania należą się Panu Rafałowi Milandowi, który pomógł naszej szkole w załatwieniu wystawy.

Uczniowie z zainteresowaniem przyjęli wystawę. Chętnie podchodzili do plansz, czytali ich treści, zapoznając się z opisanymi faktami.

Chociaż w naszej placówce wystawa była tylko przez kilka dni, to jednak wywarła ona ogromne wrażenie na zwiedzających. Rodzice oglądający wystawę szczególnie docenili jej walory edukacyjne, jako niezwykle interesującej formy przybliżania dzieciom trudnego procesu odzyskiwania niepodległości Polski.

POWRÓT