“Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój…” – koncert Pieśni PW

„Warszawskie dzieci, pójdziemy  w bój…”    koncert  piosenek Powstania Warszawskiego

„Nie złamie wolnych żadna klęska,
Nie strwoży śmiałych żaden trud,
Pójdziemy razem do zwycięstwa,
Gdy ramię w ramię stanie lud.”

Minęła 75. rocznica   wybuchu powstania warszawskiego. Ta największa operacja militarna Armii Krajowej pozostawiła  w pamięci potomnych szacunek i podziw dla  jej heroicznych uczestników. Dla uczczenia pamięci tych, którzy wówczas  stanęli  do nierównej walki, wszyscy uczniowie  przygotowali pieśni i piosenki z tamtego czasu.

Koncert powstańczych  pieśni  odbył się w szkole  w piątek 27 września, starsze klasy przyszły w strojach galowych, młodsi częściej w strojach stylizowanych  na ubiory powstańców.

W walczącej Warszawie kwitło życie – pisano  odezwy, wiersze, komponowano piosenki   o  doświadczeniach  tamtych dni i śpiewano.  Te piosenki przetrwały  swoich twórców i wykonawców. Śpiewając je dzisiaj,  czcimy pamięć tamtych  ludzi.

Szkolny koncert  podzielono na dwie części –  w pierwszej części  brały udział klasy V-VIII, a drugiej  klasy młodsze. Uczestnicy zachęcali  do wspólnego śpiewu znanych i popularnych  melodii. Uczniowie klas VIIIa i VIc wspólnie wykonali utwór „Hej chłopcy bagnet na broń”,  „Warszawiankę” wykonała klasa VIb, klasa VIIIb zaśpiewała piosenkę „Chłopcy silni jak stal”. Klasa Vb przygotowała jedną z najsłynniejszych melodii powstańczych czyli „Pałacyk Michla” (zagrali ją także  na dzwonkach), klasa Va przygotowała rzewny i poruszający utwór „Zasmuciła się piosenka”. W wykonaniu Vc usłyszeliśmy słynną Modlitwę Armii Krajowej „O Panie, któryś jest na niebie”, a klasa VIIa zaprezentowała  poruszającą pieśń „Dziś idę walczyć mamo”. Klasa VIa  zaśpiewała piosenkę „Pałacyk Michla”, a klasa VIIb – „Marsz Mokotowa”. Finał należał do klasy VIIc, która  wykonała utwór  „Warszawskie dzieci”. Ten utwór,  zaśpiewany  wspólnie, zamknął pierwszą część koncertu.

W południe śpiewały klasy młodsze – wszystkie  trzy klasy pierwsze  przygotowały „Pałacyk Michla”.    Po nich  piosenkę „Chłopcy silni jak stal” zaśpiewała klasa IVa, a klasa IIIa wykonała utwór „Dziś idę walczyć mamo”. „Marsz Mokotowa” wykonała klasa IVb. „Hymn  Szarych Szeregów” przygotowała i wykonała klasa IIb. Dzieci  z klasy IIa wykonały poruszającą piosenkę „Dziewczyna z AK”. Finałowe „Warszawskie  dzieci” wykonała klasa IIIb,  ten utwór ponownie zamknął   spotkanie  z historią powstania warszawskiego.

Pieśni i piosenki tamtych dni ukazują  wielką  odwagę i  wolę walki powstańców.  Po upływie tylu  lat  z niezwykłą siłą oddają  niepowtarzalną  atmosferę tamtych dni. Są tak sugestywne, jakby ich autorzy pióra   zanurzali  w kałamarzu swego serca. Czy można znaleźć lepszego świadka tamtych wydarzeń?

POWRÓT