Wizyta klasy 3b w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

Naczelny Sąd Administracyjny podejmuje wiele różnorodnych działań mających na celu popularyzowanie wiedzy na temat sądów administracyjnych oraz problematyki prawnej, w szczególności zagadnień związanych ze sprawami rozpoznawanymi przez sądy administracyjne, a także zaprezentowanie warunków pracy sędziów i pracowników tego Sądu oraz jego historii.

W dniu 18 lutego 2019 roku klasa 3 b udała się na wycieczkę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w ramach Programu Edukacyjnego „Lekcja w Sądzie”, skierowanego do uczniów.

Nowoczesny przeszklony budynek sądu  znajduje się na ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 . Po wejściu do holu spotkaliśmy się z pracownikami NSA , którzy od razu wyjaśnili nam istotę pracy sądu. Mogliśmy zobaczyć miejsca, gdzie przechowywane są dokumenty, jak wygląda proces rejestracji sprawy, co to jest wokanda ? Zaglądnęliśmy do czytelni i biblioteki . Zostaliśmy zaproszeni na symulację rozprawy, która dotyczyła zmiany nazwiska Puchatek na Malinowski.

Sprawdziliśmy numer sali rozpraw, na drzwiach odczytaliśmy dane dotyczące wokandy. Zajęliśmy wyznaczone miejsca. Po wypowiedzianych przez urzędnika słowach „Proszę wstać Sąd idzie „ pojawiły się osoby w togach w składzie : trzech sędziów, radca prawny reprezentujący urząd , który nie zgodził się na zmianę nazwiska oraz  adwokat reprezentujący pana Jakuba Puchatka. Po podaniu wszystkich argumentów obu stron Sąd udał się na naradę za zamkniętymi  drzwiami. Czekaliśmy w niepewności analizując z naszymi przewodnikami jaki może być werdykt. Kiedy Sąd wrócił na salę rozpraw usłyszeliśmy wyrok :Jakub Puchatek nie może zmienić nazwiska. Podano zasadne argumenty. Podczas odczytywania wyroku wszyscy poza Sądem wstali.

Emocji było bardzo dużo, wynik rozprawy nie wszystkich zadowolił.

Na  koniec mogliśmy sami zająć miejsca w odpowiednich ławkach , założyć togi. Toga – historycznie był to wierzchni, lekki strój noszony w starożytnym Rzymie . W średniowieczu  stała się ubiorem wykładowców uniwersytetów i ze środowiska akademickiego przeniknęła do kręgów kościelnych i prawniczych.

Obecnie toga jest strojem urzędowym używanym przez przedstawicieli zawodów prawniczych w rozprawie sądowej; jej wzór jest w Polsce określony przepisami prawa. Toga jest suknią  fałdzistą z lekkiego czarnego materiału wełnianego lub wełnopodobnego, sięgającą powyżej kostek – około 25 cm od ziemi. Przy kołnierzu togi wszyty jest żabot , długości 21 cm, ułożony w 13 kontrafałd. Kolor żabotu oraz obszyć różni się w zależności od zawodu prawniczego.

Wszystkim uczniom naszej klasy bardzo podobała się ta wizyta. Ogromny zespół ludzi współpracuje tu ze sobą. Udział w symulacji rozprawy pokazał nam jak ważną  i odpowiedzialną jest praca w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

POWRÓT