“Wojenna odyseja Antka Srebrnego”

wojenna odyseja 1

“Wojenna odyseja Antka Srebrnego”

Fenomenalna seria komiksowa, niezwykle popularna wśród dzieci i młodzieży, wydana przez Oddział w Warszawie Instytutu Pamięci Narodowej o losach Polaków podczas II wojny światowej, którzy zmagali się z wrogami ojczyzny na różnych frontach przeciwko hitlerowskim Niemcom i komunistycznemu ZSRR. Za bohatera całej serii został obrany Antek Srebrny, mieszkaniec Grodna a zarazem młody harcerz. We wszystkich częściach jego przygód fabuła jest wymyślona i jedynie osadzona w historycznych realiach (towarzyszą Antkowi prawdziwe postacie polskich dowódców). Autorem scenariusza komiksu pierwszych sześciu części był Tomasz Robaczewski, do siódmej części przygód Antka Srebrnego scenariusz napisał Grzegorz Drojewski, a do ósmej i dziewiątej Michał Konarski. Natomiast rysunki do całej serii przygotował Hubert Ronek. Wszystkie numery komiksu powstawały w oparciu o zawodowych historyków, z którymi autorzy konsultowali się, a dodatkowo jeszcze inni znawcy tematu recenzowali serię. Każda z części została zaopatrzona we wkładkę historyczną i wzbogacona fotografiami ze zbiorów Archiwum Fotografii Fundacji Ośrodka „Karta” oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego. Nasza szkolna biblioteka dysponuje wszystkimi zeszytami z serii. Są to:

  • Wojenna odyseja Antka Srebrnego – 1 – Obrona Grodna 1939 r. – numer pierwszy przygód o Antku Srebrnym został poświęcony przygotowaniom głównego bohatera do walki z Niemcami, podczas, gdy od wschodu nacierał na państwo polskie nowym wróg – ZSRR
  • Wojenna odyseja Antka Srebrnego – 2 – Ucieczka z nieludzkiej ziemi 1940 r. – w numerze drugim Antek został wywieziony do obozu pracy w Kazachstanie, gdzie przyszło mu się zmierzyć z brutalnymi więźniami tzw. „bezprizornymi” oraz „urkami”
  • Wojenna odyseja Antka Srebrnego – 3 – Szczury Tobruku 1941 r. – w trzeciej części Antek Srebrny uciekł z komunistycznego ZSRR i przedarł się do Syrii, gdzie organizowano Samodzielną Brygadę Strzelców Karpackich
  • Wojenna odyseja Antka Srebrnego – 4 – Bitwa o Monte Cassino 1944 r. – czwarty zeszyt został poświęcony udanej próbie zdobycia klasztoru Monte Cassino przez 2. Korpus Polski w którym oprócz słynnego kaprala Wojtka, czyli najprawdziwszego niedźwiedzia, wziął udział także bohater komiksu, Antek
  • Wojenna odyseja Antka Srebrnego – 5 – Kocioł Falaise 1944 r. – w piątym numerze komiksu autorzy opisali losy Antka na kolejnym froncie walki z Niemcami, tym razem we Francji po udanym lądowaniu w Normandii bierze on udział w ramach działań 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka
  • Wojenna odyseja Antka Srebrnego – 6 – Operacja “Market Garden” 1944 r. – w szóstym numerze serii Antek przeszedł przyspieszony kurs spadochronowy w Szkocji i następnie wraz z 1. Samodzielną Brygadą Spadochronową gen. Stanisława Sosabowskiego wziął udział w operacji Market-Garden
  • Wojenna odyseja Antka Srebrnego – 7 – Kierunek Wilhelmshaven 1945 r. – w siódmym numerze komiksu Antek otrzymał specjalne zadanie polegające na schwytaniu oficera SS, który zrabował wiele cennych zbiorów ze skarbca królewskiego na Wawelu
  • Wojenna odyseja Antka Srebrnego – 8 – Na partyzanckich ścieżkach 1946 r. – ósmy zeszyt został poświęcony kolejnemu specjalnemu zadaniu, które otrzymał do wykonania Antek Srebrny. Tym razem główny bohater wraz z towarzyszem, przedzierał się do okupowanej przez komunistów Polski w celu uzyskania cennych informacji o panującej nad Wisłą sytuacji politycznej
  • Wojenna odyseja Antka Srebrnego – 9 – W matni 1946 r. – dziewiąty numer, końcowy akt wojennej epopei, został poświęcony ostatecznej rozgrywce między Antkiem Srebrnym, a jego wrogiem Timurem, funkcjonariuszem NKWD, który podobnie jak inni agenci bezpieki chciał przejąć dokumenty kontrwywiadu Okręgu Warszawskiego AK oraz memoriał o zbrodniach sowieckich oprawców przygotowany dla ONZ.
POWRÓT