Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego MULTITEST 2019

LAUREACI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
MULTITEST 2019

klasy 4
Maksymilian Kuś
Mikołaj Pomarański
Daniel Mączyński
Jacek Bielecki

klasy 5
Paweł Bańkowski
Franciszek Dela
Szymon Dudzikowski
Barbara Winek
Wojciech Krześniak
Ksawery Biemans
Szymon Wróblewski
Mikołaj Zagrobelny
Piotr Nowakowski

klasy 7
Wojciech Rola
Andrzej Wyborski

Serdecznie gratulujemy laureatom!!!

POWRÓT