Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu MULTITEST 2019 z Języka polskiego

GORĄCE GRATULACJE I WYRAZY UZNANIA DLA LAUREATÓW
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MULTITEST 2019 Z JĘZYKA POLSKIEGO!

klasa 5                                  klasa 6

Magdalena Czapska             Stanisław Jankowski

Mikołaj Szaniawski              Aleksandra Pietrzak

                                                  Zofia Musiał

klasa 7

Julia Malawko

Alicja Pełka

Barbara Wojciechowska

Stanisław Roguwski

Marta Wilczyńska

Anna Łazarowicz

 

Gratulujemy!!!

POWRÓT