Wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Olimpus sesja zimowa 2020

Wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego OLIMPUS Sesja zimowa 2020

Laureaci  1 miejsce w kraju

Susan Mears                 1 m-ce w kraju

Paweł Jankowski          1 m-ce w kraju

Magdalena Czapska      1 m-ce w kraju

Pozostali laureaci:

Michał Gzegrzółka

Hanna Walczak

Franciszek Dela

Tobiasz Karbowiak

Mikołaj Szaniawski

Piotr Nowakowski

Stanisław Jankowski

Marta Matwijów

Agnieszka Kret

Bartosz Jażdżyk

Aleksandra Wardyn

Oliwia Miland

Katarzyna Bieniek

Jan Karaszewski

Łukasz Bujnowski

Maria Mozer

Stanisław Szczepańczyk

Karolina Szaniawska

Krzysztof Grabowski

Teresa Kachniarz

Jan Siennicki

Gratulujemy!

POWRÓT