Wyróżnienie Helenki w konkursie plastycznym “Solaris”

HELENA ZAJDEL

zdobyła

WYRÓŻNIENIE i UDZIAŁ W WYSTAWIE

w konkursie plastycznym  „Solaris” zorganizowanym z okazji

setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema

przez Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki”

pod patronatem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy Helence!

POWRÓT