Uczniowie klas ósmych opuszczają mury naszej szkoły

UCZNIOWIE KLAS VIII OPUSZCZAJĄ MURY SZKOŁY

 

Przeminęły dzieciństwa najpiękniejsze chwile
Już ostatni dźwięk dzwonka zaprasza do klas,
A wierna nasza pamięć zachowała tyle
Dobrych zdarzeń i przeżyć, które łączą nas.

 Dziś jest dzień pożegnania, wdzięczności najszczerszej,
A Wasze poświęcenie, serc gorących żar.
Nie da się wyznać nawet najpiękniejszym wierszem
Bo stanowią od Boga nam zesłany dar.

 Choć dzisiaj się żegnamy, to obiecujemy,
Że Was tutaj w szkole nawiedzać będziemy.
Przybiegniemy z radością wprost z gwarnej ulicy
Porozmawiać z Chrystusem w ciszy tej kaplicy.

 Od nas, żakowskiej braci przyjmijcie igraszki
Które w naszą młodość przecież są wpisane
Żartobliwe wierszyki, te ulotne fraszki
Ku rozweseleniu Wam dedykowane…

                              (Krzysztof  Wojczakowski, uczeń VIII a)

25 czerwca br. miało miejsce oficjalne zakończenie szkoły podstawowej klas ósmych. Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą świętą w intencji naszych absolwentów, w której uczestniczyli uczniowie, siostry, nauczyciele, wychowawcy i rodzice. Podczas kazania padły ważne słowa, które kierował do absolwentów ksiądz kapelan. Przesłanie kapłana dotyczyło mądrości w podejmowanych wyborach, ale z uwagą należy tych wyborów dokonywać, nie można zapominać o przeszłości, o miejscu, w którym przyszło naszym absolwentom dorastać. Jest to ważny czas i etap w życiu naszej młodzieży i należy go dobrze oraz rozsądnie przeżyć.

Po uroczystej Mszy świętej wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni do szkolnej sali widowiskowej. Absolwenci z rąk Siostry Dyrektor i wychowawczyń otrzymali nagrody i dyplomy za szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.  Najważniejsze dokumenty, czyli świadectwa, uczniowie odbierali z wielką dumą, radością i uśmiechem.

Następnie uczniowie klas ósmych przygotowali dla nauczycieli podziękowanie, za wspólny czas przeżyty w murach naszej szkoły, za trud, zaangażowanie, pracę, wsparcie i przekazywaną wiedzę. Były to słowa wzruszające, niektóre z odrobiną humoru. Występ Małgorzaty Prochery, uczennicy VIII A zwieńczył całą uroczystość. Na niektórych twarzach dostrzec można było łzy wzruszenia.

Część oficjalną zakończyły podziękowania rodziców uczniów klas ósmych, które były pełne uznania oraz satysfakcji za lata nauki w szkole podstawowej. Podziękowania były przepełnione wdzięcznością płynącą prosto z serca. Pani Anna Wojczakowska i Pan Dariusz Winek w imieniu rodziców skierowali następujące słowa:

„Zacznę od podziękowania Panu Bogu, że doprowadził nasze dzieci do końca 8 klasy,
a realizując to zadanie posłużył się wieloma dobrymi ludźmi. To Wy, drogie Siostry, Wy wspaniali Nauczyciele oraz Wy niestrudzeni pracownicy szkoły, jesteście tymi dobrymi ludźmi posłanymi, by przez te 8 lat uczestniczyć w kształtowaniu naszych dzieci.

Pragniemy podziękować Wam za te wszystkie lata nauczania, serce i troskę.
Czuliśmy, że nasze dzieci są tutaj bezpieczne, wyrastają i kształtują się w poszanowaniu tradycji i najważniejszych wartości.
To zasiane w szkole ziarno, będzie się dalej rozwijać i przynosić owoce w życiu osobistym dzieci oraz dalszych pokoleń naszych rodzin a także zaistnieje
w społeczeństwie.
Przekazana nauka pozwoli dalej wspinać się w ścieżce edukacji, a zasady wychowawcze siostry Marceliny pozostaną w sercach dzieci będąc drogowskazem
w  życiowych wyborach…”

Wspomnienia przeżytych chwil na długo pozostaną w pamięci wszystkich zgromadzonych.

Zakończenie wspólnej szkolnej przygody odbyło się na dziedzińcu szkoły. Uczniowie przez kilka godzin cieszyli się wspólną zabawą na boisku, spędzili ten czas na rozmowach, grach, zabawach i wspomnieniach.

POWRÓT