“Zarzuć sieci i…” – rekolekcje wielkopostne klas 7 i 8

W tym roku rekolekcje wielkopostne dla chłopców z klas 7 i 8 odbyły się pod hasłem „Zarzuć sieci i …”

W Środę Popielcową klasy 7 i 8 rozpoczęły swoje przygotowanie do pięknego przeżycia postu i świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Dzień zaczął się wspólną Mszą Świętą dla całej wspólnoty szkolnej, a później uczniowie wyruszyli na trzydniowe rekolekcje: dziewczyny do Siemiatycz, chłopcy do Dąbrówki. Bez wątpienia był to wyjątkowy czas, który pozwolił naszym uczniom zatrzymać się i zwrócić swe oczy w stronę Boga. Ćwiczeniom duchowym przewodził o. Kryspin Maćczak OFM wraz z panią Aleksandrą i Agnieszką, które były odpowiedzialne za oprawę muzyczną.

Rekolekcje zaczęliśmy w kaplicy odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Następnie ojciec Kryspin wprowadził nas w tematykę rekolekcji, uświadomił nam, że każdy człowiek jest wyjątkowy, niepowtarzalny, każdy z nas jest predysponowany do bycia świętym, jedyne co musi zrobić to zawierzyć swoje życie Bogu i każdego dnia drobnymi gestami wypełniać Boże Przykazania. Czytane Słowo Boże powoli zaczynało w nas kiełkować. Wieczorem podsumowując dzień, zgromadziliśmy się w kaplicy, by zatrzymać się na chwilę i w ciszy oddać Bogu te sprawy, które nas niepokoją, martwią, ale też podziękować za dobro, którego możemy doświadczać każdego dnia.

Czwartek zapowiadał się bardzo aktywie i tak też się stało. Rano po porannej modlitwie, śniadaniu udaliśmy się na konferencję poświęconą dynamice sieci. Ojciec nawiązał do ewangelii, która ukazuje apostoła Piotra w momencie połowu ryb. Na słowa Jezusa ponownie zarzuca sieć i efekt był zdumiewający. Sieci rwały się od nadmiaru ryb. To miało nam pokazać jak Bóg jest miłosierny i ofiarny w tym, co chce nam dać.

Kolejnym naszym celem do zrealizowania była gra terenowa – „50-tka”. Zostaliśmy podzieleni na grupy i musieliśmy wykonywać zadania, by dotrzeć do mety. Celem gry było zmobilizowanie uczniów do kreatywnego, logicznego myślenia, refleksji i twórczości.

Po obiedzie kontynuowaliśmy rozważanie Słowa Bożego i mogliśmy ten czas wykorzystać na rozmowę z Bogiem. 45 minut poświęciliśmy na ciszę, gdyż był to czas, w którym mogliśmy pobyć sami z Jezusem. W kaplicy, pokojach na korytarzach panowała cisza, nikt nie skupiał się na rozmowach z kolegami, ale na kontemplowaniu Słowa Bożego. To była piękna chwila.

O 17.00 uczestniczyliśmy w Eucharystii połączonej z Nieszporami. Wieczorem mogliśmy zobaczyć pantomimę, przygotowaną przez naszych nauczycieli i osoby prowadzące rekolekcje. Pantomina zobrazowała nam, jak Jezus cierpi, kiedy my popełniamy grzech, jak cierpi, kiedy jesteśmy nieposłuszni rodzicom, kiedy popadamy w nałogi albo bezmyślnie wydajemy pieniądze, nie zwracając uwagi na osoby potrzebujące.

Wieczorem podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu, oddaliśmy wszystkie nasze sprawy Bogu.

Piątek rozpoczęliśmy od porannej modlitwy w kaplicy, następnie śniadanie, a po nim mieliśmy możliwość na nowo zjednoczyć się z Panem Jezusem podczas skłaniającej do przemyśleń Drogi Krzyżowej, którą przemierzyliśmy ulicami Dąbrówki. Każdy z uczniów mógł się zaangażować i tak jak Szymon z Cyreny mogliśmy pomóc Jezusowi dźwigać krzyż. To był wyjątkowy dla nas czas. Po powrocie z rozważań Drogi Krzyżowej był moment na pakowanie walizek i przygotowanie się do powrotu do Warszawy.

Rekolekcje to szczególne dni roku szkolnego. Choć jest to czas wolny od zajęć dydaktycznych, to jednak pełen nauki. Słowa o. Kryspina dostarczyły nam wiele ważnych i ciekawych myśli, do których z pewnością będziemy wracać.

POWRÓT