Ze szkolnej ławki czyli o szkole w czasie pandemii

Raport ze szkolnej ławki

czyli o szkole w dobie pandemii

Jak działają szkoły w czasie pandemii? Zostały  zamknięte  od dnia 12 marca. Z godziny na godzinę  zmieniły się warunki funkcjonowania placówek. Od 25 marca szkoły prowadzą zajęcia w ramach  zdalnego nauczania.

Po upływie miesiąca  tego nietypowego nauczania redaktor programu emitowanego w TV Trwam  „Ze szkolnej ławki” ks. Antoni Balcerzak SDB postanowił  skierować do  kilku szkół katolickich pytanie o sposób funkcjonowania  podczas  pandemii. Jedną  z tych placówek  była nasza szkoła. Program w TV Trwam emitowany był na żywo we wtorek 28 kwietnia.

W obecnej sytuacji  szkołę tworzy szersze grono osób – poza nauczycielami i uczniami  wielka odpowiedzialność  spoczęła  na rodzicach. Musieli oni  wykonać  gigantyczny wysiłek organizacyjny, by umożliwić swoim dzieciom uczestnictwo w zajęciach on-line. Praktycznie z dnia na dzień  trzeba było  nauczyć się nowego sposobu życia. Zatem w programie  można było usłyszeć opinie dyrektorów szkół,  uczniów i  rodziców.

W programie wykorzystano  fragmenty  odcinków „Ze szkolnej ławki” nagranych kilka lat wcześniej –  wszystkie  łączyły akcenty patriotyczne. Mieliśmy  okazję zobaczyć reportaż z lekcji historii – poszukiwanie autorytetów, czyli sylwetki Żołnierzy Niezłomnych, piękne nagranie narodowego tańca krakowiak i  fragmenty inscenizacji poświęconej powstaniu styczniowemu. Pierwsze  dni  maja to przecież kolejno Święto Flagi, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. W ramach takiej lekcji tradycji i historii widzowie obejrzeli  krakowiaka, którego w październiku  2016 zatańczyła nasza ówczesna klasa 5a (obecnie to wspaniała młodzież z klasy 8a).

W programie na żywo wzięła udział s. Leonarda. Gdy  dzieci wrócą – znowu  zabrzmi ich śmiech, rozmowy i śpiew –  wyraziła swoją nadzieję  s. Dyrektor. Póki trwa nauczanie on-line ważna jest rola wychowawcy, który mając zajęcia i niemal codzienny  kontakt z klasą, może wysłuchać dzieci, przekazać innym nauczycielom ich prośby, propozycje zmian, a także … podnieść na  duchu. Na czas pandemii szkoła zmniejszyła ilość  godzin,  dokonała skrócenia czasu  zajęć (dostosowała długość do możliwości rozwojowych dzieci), żadne lekcje  nie przepadają. Komplet informacji ciągle jest dostępny na stronie szkolnej – dzieci mogą uczestniczyć nawet  w konkursach, koncertach Filharmonii Narodowej. Wszyscy jednak za sobą wzajemnie tęsknią – teraz  okazało  się, jak  bardzo  jesteśmy istotami społecznymi, potrzebujemy relacji, by wzrastać. Ciągle z nadzieją  modlimy się o czas, gdy epidemia odsunie się  od nas, a my znowu spotkamy się  w szkole – stwierdziła z nadzieją s. Leonarda.

Niespodzianką – i to bardzo miłą –  był fragment programu sprzed lat (z 2016 roku), w którym wystąpiła  reprezentacja naszej szkoły z s. Dyrektor, nauczycielką i  uczniami – Tereską, Michałem i Emilią. W prezentowanym  fragmencie  zobaczyliśmy  uśmiechniętą  trzecioklasistkę Tereskę. Gdy ksiądz redaktor połączył się z Teresą – ujrzeliśmy   nie mniej  uśmiechniętą –  ale już szóstoklasistkę, która opowiedziała o swojej  nauce przez Internet. Teresa  wyraziła emocje uczniów, którzy już bardzo czekają na powrót do szkolnej ławki. Nadzieję tę  ma  także S. Leonarda, która zapewniła, że  Siostry codziennie łączą  się w modlitwie i przed Najświętszym Sakramentem proszą  o oddalenie  epidemii od Ojczyzny i świata.

Być może  wkrótce – zapowiedział optymistycznie  ksiądz redaktor  – place zabaw znów staną się gwarne i głośne. I pokazał  fragment innego dawnego programu,  z dziećmi  z przedszkola, które  beztrosko spędzały czas  na wspólnej zabawie. Taka codzienna rzeczywistość, której  nawet się  nie dostrzegało… W dobie pandemii wydaje się taka piękna!

POWRÓT