Limanowski Tomasz

Limanowski Tomasz

wychowanie fizyczne 1ab, 2bc, 4ab

Konsultacje: poniedziałek, godz. 12.40 – 13.20