Limanowski Tomasz

Limanowski Tomasz

wychowanie fizyczne 1bc, 2ab, 4ab, 5a

Konsultacje: środa, godz. 9.15 – 10.00