Milka Małgorzata

Milka Małgorzata

wych. 4b, plastyka, zajęcia komputerowe 1-3, technika 4-7

Konsultacje: wtorek, godz. 11.40 – 12.30