Celuch Karolina

Celuch Karolina

wych. 5b, język angielski 2a, 3ab, 4b, 5ab

Konsultacje: piątek, godz.  8.15 – 9.00