s. Immaculata

s.Immaculata

religia, kl. 1abc, 2ab, 4ab, 5abc

Konsultacje: poniedziałek, godz. 11.45 – 12.30