s. Edyta

s. Edyta

wych. 6b, przyroda 4ab, biologia 5abc, 6abc, 8ab

Konsultacje: piątek, godz. 8.15 – 9.00
w pierwszy piątek miesiąca, godz. 9.15 – 10.00