s. Edyta

s. Edyta

wych. 6b, przyroda 4ab, biologia 5abc, 6abc, 8ab

Konsultacje: wtorek, godz. 8.15 – 9.00