Znak łączący pokolenia

0000.3YF221V1220123395987 (1024x683)

Znak łączący pokolenia

„Szczęście i spokój daj tej ziemi, Pani,
Co krwią spłynęła wśród wojen, pożogi,
Do Cię swe modły zanosim, ułani,
Odwróć, ach odwróć, o odwróć los srogi.
I by radosną była, jako uśmiech dziecka,
Spraw to, Najświętsza Panno Jazłowiecka.”

Modlitwa Ułana Jazłowieckiego

W niedzielę 7 X szkolna  kaplica  stała się miejscem poruszającej  uroczystości, a także przyjęła niezwykłych  gości. Podczas uroczystej Mszy św. o godzinie 11 nastąpiło przekazanie proporca 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich  do ołtarza kaplicy klasztoru  i szkoły Sióstr Niepokalanek. Stanęli więc na Kabatach: członkowie Rodziny Jazłowieckiej z panem Janem Gromnickim na czele, delegacja 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich ze Stargardu Szczecińskiego, Grupa Rekonstrukcji Historycznej 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz panie z Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego. Kaplica wypełniona  była uczniami  szkoły w strojach galowych  i  ich rodzinami. Ołtarz ozdobiony  został białymi i żółtymi kwiatami w barwach 14 Pułku.  Szkolny sztandar  z dumą nieśli  uczniowie z najstarszych klas.

Uroczystość włączyła naszą kaplicę i zespół edukacyjny w tradycję zapisaną przeszło  osiemdziesiąt  lat temu –  tradycję  dekorowania niepokalańskich kaplic proporcem  14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.  Zapoczątkowała ją umowa z lat 30-tych pomiędzy ówczesną Przełożoną Generalną Zgromadzenia Niepokalanek a Dowódcą 14 Pułku Ułanów i Prezeską Koła Wychowanek Jazłowieckich.

W uroczystej procesji z darami przekazano żółto – biały proporzec w barwach 14 Pułku. Umieszczono go z prawej strony ołtarza bezpośrednio pod  wizerunkiem patronki szkoły bł. Matki Marceliny. Niezwykły symbol żołnierskiego męstwa złożony przed ołtarzem Matki Bożej Jazłowieckiej stanowi  syntezę  polskiej historii.

Po Mszy św.  pan Jan Gromnicki –  Prezes Rodziny Jazłowieckiej podziękował Siostrom za przyjęcie proporca, który przypominać będzie o bliskich związkach polskich ułanów ze Zgromadzeniem. Mija właśnie 100 lat od powołania 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, którzy   bohatersko  przyczynili się do zmartwychwstania Polski. W swym pięknym przemówieniu  pani Marta Mieszkowska, Prezes  Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego także  przypomniała o ważnym kontekście uroczystości  jaką jest setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.  W imieniu Zgromadzenia przemówiła  Siostra Gabriela – Przełożona  Klasztoru. Wyraziła  przekonanie, że obecność w szkolnej kaplicy tego żołnierskiego znaku  będzie wyrazem   sztafety patriotyzmu. Na ten znak patrzeć będą oczy  dziewcząt i chłopców, którzy wkrótce przejmą obowiązek troski o Ojczyznę. Siostra Gabriela obiecała, że patrząc na ten znak będziemy modlić się w intencji poległych i zmarłych ułanów jazłowieckich.

„Spraw, by zasiadła sławna i potężna,
Między narody królując wspaniale,
By się rozeszła sława jej oręża,
Spraw to, o Pani, spraw to ku swej chwale,
By zło jak nawała rozprysło turecka,
Spraw to Najświętsza Panno Jazłowiecka.”

Modlitwa Ułana Jazłowieckiego

POWRÓT