Cytat:

„Wy, ojcowie i matki rodzin, jesteście pierwszą szkołą dla waszych dzieci.
Starajcie się kształtować w domu klimat porozumienia, ducha wiary, nadziei i miłości,
zwyczaj gorliwego uczestnictwa w życiu Kościoła,
postawę pokoju i męstwa wśród codziennych trudności.”

(św. Jan Paweł II)

Nasza szkoła z lotu ptaka