Cytat:

„Nie oburzaj się widząc źle czyniących
i nie zazdrość ludziom nieprawym,
bo zwiędną prędko jak trawa,
obumrą jak świeża zieleń.

Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre,
a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie.
Raduj się w Panu,
a On spełni pragnienia twego serca.

Powierz Panu swą drogę, a On sam będzie działał.
On sprawi, że twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło,
a prawość twoja jak blask południa.”

(Ps 37, 1-6)

Nasza szkoła z lotu ptaka