Cytat:

„Mamy kochać Boga,
który sam pierwszy nas umiłował.
Kochać Go każdą chwilą,
każdym czynem życia naszego –
nie tylko słowem i uczuciem.
Uczucie nie od nas zależy – ono jest łaską.”

„Panie, oddaję Ci serce i wolę”  bł. Matka Marcelina Darowska

Nasza szkoła z lotu ptaka