Cytat:

„Uczmy dzieci kochać Ojczyznę nie tylko dlatego,
że jest nasza, to jest od Boga nam dana,
pracujmy dla kraju, nie tylko, bo on nam rodzimy,
ale że on jest nam miejscem wyznaczonym
przez Stwórcę ku spełnieniu myśli Jego.”

(bł. M.Marcelina Darowska)

Nasza szkoła z lotu ptaka