Cytat:

„Zachęcajmy – a nie zniechęcajmy.

Zabić w dziecku echo na piękno
– to skaleczyć w nim człowieka.

Działać na serce przez miłość,
na rozum przez przekonanie,
uspokajać swoim spokojem.””

(bł. M.Marcelina Darowska)

Nasza szkoła z lotu ptaka