Cytat:

„Musimy porzucić nasze fałszywe pewności,
naszą intelektualną pychę,
która uniemożliwia nam dostrzeżenie bliskości Boga.
Musimy podążać drogą wewnętrzną św. Franciszka –
drogą ku tej ogromnej prostocie
zewnętrznej i wewnętrznej,
która czyni serce zdolne do widzenia.”

(papież Benedykt XVI)

Nasza szkoła z lotu ptaka