Cytat:

Ludzie mówią – czas to pieniądz.
Ja mówię inaczej – czas to miłość.
Pieniądz jest znikomy,
a miłość trwa.

 

(Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński)

 

Nasza szkoła z lotu ptaka