Cytat:

“Modlitwa poranna
– to wschód słońca,
który o całym dniu rokuje.”

(bł. M.Marcelina Darowska)

Nasza szkoła z lotu ptaka