Cytat:

“Słuchajcie Boga
wnętrzem waszych dusz.
Żyjcie wiarą.
Trwajcie w Bogu.”

(bł. M.Marcelina Darowska)

Nasza szkoła z lotu ptaka