Cytat:

“Garnijcie się do Maryi
w uciskach i trudnościach,
a Ona was wspomoże;
oddajcie się Jej w pokusach i opuszczeniu,
a Ona was usilni
i z Panem Jezusem zbliży.
Ona sobą zapełni przestrzeń
z Nim was dzielącą.”

(bł. M.Marcelina Darowska)

Nasza szkoła z lotu ptaka