Cytat:

“Kochać Boga – to mieć wszystko,
Kochać Boga – to dać wszystko.”

(bł. M.Marcelina Darowska)

Nasza szkoła z lotu ptaka