Cytat:

“Błogosławię i proszę dzieci,
by się trzymały Kościoła,
były ścisłe w obowiązkach,
kochały Pana Jezusa
i dzieliły wszystko z Jezusem…”

(bł. M.Marcelina Darowska)

Nasza szkoła z lotu ptaka