Cytat:

“Im się dłużej żyje,
tym się głębiej czuje,
że nie ziemia
duszy naszej ojczyzną
– a drogą tylko
do ojczyzny prowadzącą.
Wiara słońcem jej,
nadzieja ożywczym promieniem,
miłości skrzydłami.”

(bł. M.Marcelina Darowska)

Nasza szkoła z lotu ptaka