Cytat:

“Bóg nas stworzył
Polakami…”

(bł. M.Marcelina Darowska)

Nasza szkoła z lotu ptaka